Top Menu

guru ditangkap kerana menghina rasulullah

Bangladesh telah menahandua guru sekolah akibatmembuat drama yangmengandungi kenyataanmenghina tentang NabiMuhammad SAW.

"Drama ini mengandungi kenyataan tentangmenghina Nabi, yangmenimbulkan kemarahanumat Islam," kata ketua polisFarid Uddin pada AgenceFrance-Presse (AFP) hari Sabtu31 Mac.

Sebuah drama tentang nabi ini dimainkan oleh ketuasekolah beragama Islam dan seorang wanita Hindu seminggu lalu.

Akibat dari dramaberibu-ribu orang Bangladesh yang marah turun ke jalan-jalan di Kaliganj250 kilometer barat daya ibu kota Dhaka.

Pemprotes memenuhi jalan utama serta di depan sekolah kota itu selepas solat Jumaat. Hingga hari Sabtuaksi protes masih dilakukan.

"Situasinya masih stabil," kata Zaiadul Haqseorang pegawai polis pada AFP.

Dua guru ditangkap pada hari Sabtu dalam usaha untuk menenangkan penunjuk perasaan yang marah.

Bangladesh adalah negara Islam ketiga terbesar di dunia dengan penduduk mencapai kira-kira 148 juta.

Negara ini mempunyai sistem undang-undang sekular tetapi Majlis kampung boleh mengeluarkan fatwa untuk menyelesaikan pertikaian di kawasan luar bandar.

Sebelumnya pada Mac, mahkamah memerintahkan kerajaan Bangladesh untuk segera menyekat lamanlaman web dengan kandungan yang dianggap menyakiti sentimen Agama umat Islam.

Mahkamah tinggi mengeluarkan perintah setelah dua pensyarah mengajukan permohonan mencaritindakan terhadap penerbitan bahan offensive pada laman Facebook dan beberapa website lainyang mereka katakan menghina Nabi dan Islam.

sumber